Moundroskloof

Ten oosten en parallel aan de Kato Poroskloof ligt de Moundroskloof. Deze kloof is gelegen tussen de dorpjes Moundros en Velonado. Een erg mooie kloof, en bijzonder is de kolonie gieren die hier hoog in de rotsen hun nesten hebben. Er is een duidelijk gemarkeerd pad dat ook onderdeel is vaqn het langeafstandspad van de E4. Zoals ook hierbover is beschreven is deze kloof goed te combineren met de Kato Poroskloof en zo een rondwandeling te maken.

Oleander in de Moundroskloof

Indruk van de Moundroskloof